Bericht versturen
LTS enviromental equipment company limited +86-15321102463 yq_w82@sina.com
Privacybeleid Vraag een offerte aan
Thuis -

China LTS enviromental equipment company limited Privacybeleid

WEDERZIJDSE GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

 

DEZE OVEREENKOMST, die vanaf ___________________(de „Effectieve datum“) wordt gedateerd, is tussen Cliënt („Cliënt“), en {firmanaam} („Bedrijf“). Elk van Cliënt en het Bedrijf kan als „Partij,“ en collectief als „Partijen worden bedoeld.“

 

De cliënt, en het Bedrijf kunnen aan elkaar bepaalde merkgebonden, vertrouwelijke en handelsgeheime informatie met betrekking tot bedrijfskansen verstrekken met betrekking tot de elektrisch voertuig ladende industrie (het „Bedrijfsdoel“). Elke Partij wenst dat zulk informatie door de andere Partij zal vertrouwelijk worden gehouden. In overweging van de onthulling van dergelijke informatie, is elke Partij bereid om dergelijke informatie overeenkomstig de voorwaarden het vertrouwelijk te houden die in deze Overeenkomst worden uitgevaardigd.

 

De cliënt en het Bedrijf gaan hierbij als volgt akkoord:

 

  1. Vertrouwelijkheid.

 

(a) zoals hierin gebruikt, de „Vertrouwelijke Informatie“ betekent: (i) die schriftelijke informatie door een Partij („het Ontvangen van Partij“) wordt ontvangen van de andere Partij („het Onthullen van Partij“) die vertrouwelijk duidelijk of geïdentificeerd is, of informatie die de Ontvangende Partij redelijk zou moeten vertrouwelijk verwachten om te zijn en (ii) mondelinge of visuele informatie geïdentificeerd vertrouwelijk op het tijdstip van onthulling die nauwkeurig schriftelijk wordt samengevat en aan de Ontvangende Partij door de Onthullende Partij in dergelijke geschreven vorm na dergelijke mondelinge of visuele onthulling en (iii) die informatie door de Onthullende Partij aan de Ontvangende die Partij mondeling wordt verstrekt onmiddellijk verstrekt, zelfs als niet tot het schrijven wordt verminderd, die de Ontvangende Partij redelijk zou moeten vertrouwelijk verwachten om te zijn of wat, indien onthuld, kon voorzie een derde partij van om het even welk bedrijfsvoordeel van om het even welke soort. Wanneer gebruikt om Cliënt te beschrijven, de termen die zal „Partij“ ontvangen en „Partij“ onthullen het moederbedrijf, de dochterondernemingen, en de filialen van de Cliënt onder gemeenschappelijke controle omvatten, die zonder beperking Volkswagen Group van Amerika, Inc. omvatten, en zal Canada, Inc. elektriseren.

 

(b) tijdens de (hieronder) bepaalde Termijn en voor een periode van twee (2) jaar daarna, behalve in het geval van handelsgeheimen, die aan de volgende vereisten zolang zij handelsgeheimen in het kader van toepasselijke wet blijven (in totaal, de „Vertrouwelijkheidsperiode“) onderworpen zullen blijven, kan de Ontvangende Partij in elke instantie Vertrouwelijke Informatie gebruiken die van de Onthullende Partij slechts met betrekking tot het Bedrijfsdoel wordt ontvangen, en kan dergelijke Vertrouwelijke Informatie slechts aan zijn respectieve moederbedrijf, dochterondernemingen, filialen onder gemeenschappelijke controle van de Ontvangende Partij en hun ambtenaren voorzien, directeuren, werknemers en agenten voor hun gebruik met betrekking tot het Bedrijfsdoel, op voorwaarde dat zulk moederbedrijf, dochteronderneming, filiaal, ambtenaar, directeur, werknemer, of agent: (i) heeft een aantoonbare behoefte om dergelijke Vertrouwelijke Informatie alleen te kennen of te gebruiken om activiteiten met betrekking tot of bevordering van het Bedrijfsdoel uit te voeren; en (ii) wordt gebonden door vertrouwelijkheidsverplichtingen minstens zo restrictief zoals die uitgevaardigd in deze Overeenkomst. Behalve zoals hieronder uitdrukkelijk toegelaten, tijdens de Vertrouwelijkheidsperiode, zal de Ontvangende Partij geen Vertrouwelijke Informatie aan een andere persoon, entiteit, of derde partij onthullen en zal dezelfde middelen gebruiken het gebruikt om zijn eigen vertrouwelijke merkgebonden informatie, maar in elk geval niet minder dan redelijke middelen te beschermen, de onthulling te verhinderen en de vertrouwelijkheid van Vertrouwelijke Informatie te beschermen.

 

(c) de vertrouwelijke Informatie zal geen informatie omvatten die tot de Ontvangende Partij behoort of (i) reeds het geweten door de Ontvangende die Partij zonder een verplichting van vertrouwelijkheid buiten de verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst voorafgaand aan de tijd van onthulling door de Onthullende Partij worden uitgevaardigd is, (ii) openbaar het geweten of openbaar gekend door geen onbevoegde handeling van de Ontvangende Partij wordt, (iii) met recht ontvangen door de Ontvangende Partij van een derde partij zonder vertrouwelijkheidsbeperking, (iv) onafhankelijk ontwikkeld door de Ontvangende Partij zonder gebruik van de Vertrouwelijke Informatie van andere Partij, (v) onthuld zonder gelijkaardige beperkingen aan een derde partij door de Onthullende Partij, of (vi) schriftelijk goedgekeurd door de Onthullende Partij voor onthulling door de Ontvangende Partij. Niettegenstaande zich het onthouden van, kan een Ontvangende Partij Vertrouwelijke Informatie overeenkomstig (x) een vereiste van een regeringsagentschap of een wet van de Verenigde Staten, of om het even welke staat of federale regerings of politieke onderverdeling onthullen daarvan of (y) een gerechtelijk of administratieve procedure, mits de Ontvangende die Partij moet om bovengenoemde Vertrouwelijke Informatie onthullen de Onthullende Partij van snelle voorafgaande kennisgeving van dergelijk vereiste voorziet, zijn beste inspanningen gebruikt om naar vertrouwelijke behandeling voor dergelijke Vertrouwelijke zo onthulde Informatie te streven, en slechts die gedeelten van de Vertrouwelijke die Informatie onthult voor naleving van dergelijk gezag wordt vereist.

 

(d) een Partij niet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, direct of indirect, zal aan een andere persoon, exclusief zijn moederbedrijf, directeuren, ambtenaren, werknemers onthullen en de agenten met betrekking tot het Bedrijfsdoel, (i) het feit dat de besprekingen of de onderhandelingen kunnen plaatsvinden, vinden of betreffende het Bedrijfsdoel gevonden of om het even welke termijnen of andere feiten daaraan met elkaar in verband brengen, met inbegrip van de status daarvan, (ii) het bestaan of de termijnen van deze Overeenkomst of (iii) dat die dergelijke plaats plaats Partij om het even welke Vertrouwelijke Informatie of geproduceerd heeft ontvangen (punten (i), (ii) en (iii), collectief, „Bedrijfsdoelinformatie“); op voorwaarde dat, echter, een Partij Bedrijfsdoelinformatie in de mate kan onthullen, en die langs wordt vereist overeenkomstig, Sectie 1 (c).

 

  1. Termijn en Beëindiging. Deze Overeenkomst zal in feite voor een periode van één (1) jaar van de Effectieve datum blijven, tenzij vroeger geëindigd door één van beide Partij op dertig het vroegere geschreven bericht (van 30) dagen van beëindiging aan de andere Partij (dergelijke doeltreffendheidsperiode, „Term“). Niettegenstaande om het even welke afloop of beëindiging van de Overeenkomst, zullen de respectieve verplichtingen van de Partijen met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie die voorafgaand aan beëindiging of afloop van de Overeenkomst wordt ontvangen in feite tot afloop van de Vertrouwelijkheidsperiode verdergaan.

 

  1. Terugkeer van Vertrouwelijke Informatie. Op afloop van de Termijn, beëindiging van de Overeenkomst of op het geschreven verzoek van de Onthullende Partij, zal de Ontvangende Partij onmiddellijk alle exemplaren van Vertrouwelijke Informatie naar de Onthullende Partij terugkeren of zal verklaren, als zo gevraagd door de Onthullende Partij, in het schrijven dat alle exemplaren van Vertrouwelijke Informatie zijn vernietigd. Een Ontvangende Partij kan Vertrouwelijke Informatie, of om het even welk deel daarvan, naar de Onthullende Partij terugkeren op elk ogenblik. Niettegenstaande zich het onthouden van, zal de Ontvangende Partij geen Vertrouwelijke Informatie vernietigen of hieronder moeten verwijderen die om door het beleid van het de verslagenbehoud van een Partij of door wet, archivistische exemplaren, of dat wordt vereist worden behouden die in een elektronische database worden opgeslagen tot dergelijke tijd zoals dergelijke gegevens, in de regelmatige cursus van zaken, zouden gezuiverd worden, mits de Vertrouwelijke Informatie in elk geval niet wordt teruggewonnen, betreden, of anders en vertrouwelijk wordt gehouden gebruikt tot het of wordt vernietigd of teruggekeerd.

 

  1. Geen Verdere Rechten; Geen Derde partijbegunstigde.

 

(a) niets in deze Overeenkomst zal zoals verlenend of verlenend om het even welke rechten door vergunning of anders in Vertrouwelijke Informatie behalve het gebruik van dergelijke Vertrouwelijke Informatie voor het Bedrijfsdoel worden ontleed zoals hierin uitdrukkelijk bepaald. De Partijen zijn uitdrukkelijk het ermee eens dat het verstrekken van Vertrouwelijke hieronder Informatie, en om het even welke die besprekingen met betrekking tot het Bedrijfsdoel worden gehouden, of Partij zullen verhinderen gelijkaardige besprekingen met derde partijen voort te zetten of of Partij zullen verplichten om besprekingen met andere voort te zetten of zich van geen actie met betrekking tot het Bedrijfsdoel te voeren voort te zetten of te onthouden, op voorwaarde dat dergelijke besprekingen of acties niet de termijnen van deze Overeenkomst overtreden. Om het even welke die ramingen of voorspellingen door één van beide Partij aan andere worden gemaakt zullen geen verplichtingen vormen.

 

(b) deze Overeenkomst is niet voorgenomen, noch zal het ontleed worden, om of om het even welk recht te vervoeren in of op om het even welke persoon of entiteit niet een partij te creëren op deze Overeenkomst.

 

  1. Handhaving. Elke Partij erkent dat andere aan onherstelbare schade in het geval van om het even welke materiële breuk van de bepalingen van deze Overeenkomst kan lijden. Dienovereenkomstig, in dergelijke gebeurtenis, zal een Partij het recht hebben om naar inleidende en definitieve verbodshulp, evenals een andere toepasselijke remedies bij wet of in gelijkheid tegen de Partij te streven die heeft overtreden of gedreigd om deze Overeenkomst te overtreden. Bovendien zal de Partij die deze Overeenkomst overtreden aan de andere Partij voor de kosten van dergelijke Partij aansprakelijk zijn, procureursprijzen en uitgaven besteed in het beweren van zijn rechten in het kader van deze Overeenkomst.

 

  1. Geen Garantie; Grens van Aansprakelijkheid. De Partijen erkennen dat noch de Partij om het even welke vertegenwoordiging of garantie maakt, uitdrukkelijk of impliciet, in verband met de nauwkeurigheid of de volledigheid van de Vertrouwelijke Informatie die zij respectievelijk of onthuld hebben bezeten, en het ermee eens zijn dat de Onthullende Partij in elke instantie hebben=zal= geen aansprakelijkheid aan de Ontvangende Partij of een andere persoon, entiteit, of derde partij als gevolg van bovengenoemde Ontvangende Partij, persoon, entiteit, of het gebruik van de derde partij van de Vertrouwelijke Informatie overeenkomstig de termijnen van deze Overeenkomst. Noch zal de Partij voor om het even welke indirecte, bijkomende, of gewichtige schade van zich om het even welke aard of soort als gevolg van of het voordoen met betrekking tot deze Overeenkomst aansprakelijk zijn.

 

  1. De uitvoer. De Vertrouwelijke onthulde Informatie kan aan de uitvoercontrolewetten en verordeningen van de V.S. onderworpen zijn, en kan aan de uitvoer of de invoerverordeningen in andere landen onderworpen zijn. De Partijen zijn dat zij de Vertrouwelijke Informatie zullen uitvoeren zullen, herexporteren of overbrengen, of geen producten die ontwikkeld met het ermee eens of de Vertrouwelijke Informatie, in strijd met om het even welke toepasselijke wetten of verordeningen van de Verenigde Staten of het land gebruiken waar de Vertrouwelijke Informatie werd verkregen. De Partijen zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van om het even welke vergunningen die worden vereist om de Vertrouwelijke Informatie uit te voeren, te herexporteren over te brengen of in te voeren.

 

  1. Diversen. Om het even welke berichten die door deze Overeenkomst worden vereist zullen ter beschikking worden gegeven of door eerste klassenpost, vooraf betaalde port, naar het toepasselijke hieronder uitgevaardigde adres worden verzonden. Één van beide Partij kan van tijd tot tijd als zijn adres voor deze Overeenkomst specificeren daarvan een ander adres op het geven van tien geschreven dagen aan de andere Partij opmerk.

 

In het geval van Cliënt:

 

 

In het geval van Bedrijf:

 

{Firmanaam}

{adres}

{Stad, het pit van de Staat}

Aandacht:

 

 

De Partijen zijn het ermee eens dat deze Overeenkomst (i) de volledige en exclusieve verklaring tussen de Partijen met betrekking tot de bescherming van de vertrouwelijkheid van Vertrouwelijke Informatie, (ii) is tenzij het onderliggende contract tussen de Partijen meer restrictieve taal betreffende vertrouwelijkheid bevat, alle verwante besprekingen en andere communicatie tussen de Partijen vervangt, kan (iii) slechts schriftelijk door gemachtigde vertegenwoordigers van de Partijen worden gewijzigd, en (iv) zal door de wetten van de Staat van New York, ongeacht de conflicten van wettenbepalingen daarvan worden geregeerd.

 

ALS BLIJK WAARVAN, hebben de Cliënt en het Bedrijf elk deze Overeenkomst om ondertekend veroorzaakt en hebben allen vanaf de hierboven eerst uitgevaardigde datum geleverd.

 

 

       
{Bedrijf}   Cliënt,
     
Door:   Door:

 

Naam:

 
 

 

Naam:

 
Titel:  Titel:
Datum:  Datum: